28 sep 2016

KwaliteitsPeilers gezocht!

Wat is de bedoeling?

 Als KwaliteitsPeiler kijk je mee in de ethiekpraktijk van een andere zorgorganisatie dan de jouwe. Samen met alle betrokken KwaliteitsPeilers zoeken we in de eerste plaats naar een geschikte structuur waarin de KwaliteitsPeiling kan worden uitgevoerd. Met behulp van de huidige kwaliteitskenmerken (zie NEON Handboek Ethiekondersteuning, 2016) kijk je welke kwaliteitskenmerken in die organisatie goed worden gerealiseerd en welke aandacht behoeven. Bovendien kijk je of die kwaliteitskenmerken überhaupt werken in de praktijk. Moeten ze gewijzigd, aangevuld of anderszins aangepast worden? Jullie bevindingen rapporteer je in een kort verslag.

Wat levert je dat op?

 1. Je helpt andere zorgorganisaties zicht te krijgen op hun kwaliteit van ethiekondersteuning;
 2. Je verbetert je eigen praktijk dankzij een kijkje in de keuken bij je collega’s;
 3. Je ontvangt zelf ook reflecties van andere KwaliteitsPeilers;
 4. Je bent actief betrokken bij het operationaliseren, ontwikkelen en verbeteren van de huidige kwaliteitskenmerken zodat ze concreter en beter toepasbaar worden;
 5. …waardoor je actief bijdraagt aan de professionalisering van ethiekondersteuning in Nederland

NB de ethiekondersteuning in jouw organisatie hoeft zeker niet per sé succesvol te zijn om mee te kunnen doen! Ons uitgangspunt is dat élke praktijk bruikbare lessen herbergt die ten gunste kunnen komen van de ontwikkeling van kwaliteitskenmerken, en dus van de ethiekondersteuning als totaal!

Over inzet, tijd en inspanningen

NEON fase II heeft een looptijd van 2 jaar: van 01 september 2016 t/m mei  2018. In die twee jaar:

 • Starten alle KwaliteitsPeilers gezamenlijk middels een trainings- en strategiebijeenkomst (1 dag)
 • Bezoek je een zorgorganisatie voor een KwaliteitsPeiling (ca. 4 uur)
 • Maak je een kort verslag (ca. 2 uur)
 • Neem je deel aan een feedbackbijeenkomst bij de organisatie waarin je de Kwaliteitspeiling hebt gedaan (4 uur)
 • …én aan de feedbackbijeenkomst over de Kwaliteitspeiling in je eigen organisatie (4 uur)
 • Neem je deel aan de startbijeenkomst van de best practices-uitwisseling waarin ervaringen en lessen op basis van de peilingen worden uitgewisseld (1 dag)
 • Bezoek je (tenminste) één zorgorganisatie naar keuze om terplekke te leren van die praktijk (4 uur)
 • Ontvang je (tenminste) één organisatie die bij jou in de praktijk komt meekijken en leren (4 uur)
 • Ben je uitgenodigd voor een gezamenlijke slotbijeenkomst met alle KwaliteitsPeilers (8 uur)
 • Ben je deelnemer aan één van de focusgroepen met o.a. collega-KwaliteitsPeilers, managers, clientrepresentanten, ethiekfunctionarissen et cetera zodat breed geleerd wordt van ervaringen  (3 uur per focusgroep)

In totaal komt je inzet als KwaliteitsPeiler dus uit op circa 25 uur per jaar (ca. 50 uur verdeeld over 2 jaar). NB Deze uren betreffen de  directe inzet, dus exclusief eventuele reistijd.

Praktische informatie

 • Per zorgorganisatie zoeken we twee KwaliteitsPeilers
 • In tweetallen bezoeken jullie een organisatie om daar een ‘kwaliteitspeiling ethiekondersteuning’ te doen
 • Omgekeerd wordt jouw organisatie ook door collega-KwaliteitsPeilers bezocht
 • Als je meedoet als KwaliteitsPeiler betekent dat dat jouw organisatie akkoord is met je inzet voor de hierboven aangegeven uren
 • …en dat de ethiekondersteuning binnen jouw eigen organisatie akkoord is met een bezoek van je collega-KwaliteitsPeilers

In deze fase doen we een open uitnodiging om te kijken wie KwaliteitsPeiler wil worden. Met het oog op landelijke en sectorale spreiding maken we mogelijk een selectie.

Ken je organisaties of mensen die mogelijk belangstelling hebben voor deze oproep, aarzel dan niet en stuur deze uitnodiging gerust door.

Het is niet meer mogelijk je op te geven voor de KwaliteitsPeilingen, het project is reeds van start gegaan!

Meer weten? Ook met je vragen over deze oproep kun je bij Mariëlle terecht: info@hetNEON.nl.