23 nov 2017

KwaliteitsPeilingen succes

Om de kwaliteit van de ethiekondersteuning in Nederland te verbeteren, gingen 22 Kwaliteitspeilers uit 11 instellingen in Nederland op bezoek bij een andere instelling. Daar spraken ze met ethiekondersteuners en management, ze woonden een ethiekactiviteit bij en inventariseerden welke ethiekactiviteiten verder plaatsvinden.

Aan de hand van de Kwaliteitskenmerken (zoals geformuleerd in het Handboek Ethiekondersteuning) schrijven ze een rapport met aanbevelingen. Op deze manier worden ook best practice voorbeelden verzameld, waar alle (zorg)instellingen van kunnen profiteren. De eerste indrukken waren:

“Mooi dat alle mensen met passie voor ethiek een dag in het zonnetje worden gezet.”

“Ik leer veel over mijn eigen ethiek praktijk door te spiegelen aan hoe anderen het doen.”

“Een inspirerende dag waarin het belang van ethiek in de organisatie voor mij nog eens duidelijk werd.”

De meeste peilingen hebben al plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek worden op 1 juni 2018 gepresenteerd op het NEON Jaarcongres.

De volgende instellingen doen mee aan de peilingen:

Abrona (Litska Strikwerda en Caroline Bezemer)

Arkin (Thinka van der Heiden en Maud Pijnappels)

ASVZ (Jaqueline de Jong en Mark Vervuurt)

Gelre Ziekenhuizen (Wilma te Water en Wim Vletter)

Koraalgroep (Chantalle Laheij en Ramon Frissen)

Gemiva (Hennie Blok en Liz Sluis)

GGNet (Jos de Munnink en Leonard van Wijk)

Lunetzorg (Maria Evers en Karin Sijdel)

Radboud UMC (Jelle van Gurp en Simone Naber)

Vumc (Coes Delprat en Irene van Bussel)

Zaans Medisch Centrum (Nel Bartlema en Bas ter Meulen)