NEON organisatie

De organisatie van het NEON bestaat uit verschillende onderdelen:

Projectgroep

De projectgroep zorgt voor de communicatie van het NEON en de coördinatie van het netwerk. Daarnaast organiseert zij de KwaliteitsPeilingen en landelijke bijeenkomsten.

De projectgroep van NEON is werkzaam vanuit het VUmc, afdeling Metamedica en bestaat uit:

Eva van Baarle, projectleider

Mariëlle Diepeveen, projectmedewerker

Marline van Hoek, projectmedewerker

Laura Hartman, projectmedewerker

Yolande Voskes, adviseur

Bert Molewijk, projectmedewerker en financieel verantwoordelijke

Guy Widdershoven, eindverantwoordelijke

 

Stichting NEON

Het stichtingsbestuur van NEON bestaat uit:

Bert Molewijk, voorzitter

Hans van Dartel, secretaris

Astrid Vellinga, penningmeester

Marije Stegenga, bestuurslid

Froukje Weidema, bestuurslid

 

Klankbordgroep NEON

NEON is bij uitstek een netwerk dat diversiteit en onderlinge verschillen omarmt: dit biedt een kans om te leren en grondig te werk te gaan. Om die reden hecht NEON aan de nauwe samenwerking met de NEON-klankbordgroep; een kritische groep nauw-betrokken mensen die bijdragen aan de richting en kwaliteit van het doel dat NEON nastreeft.

De klankbordgroep van NEON bestaat uit:

Jelle van Gurp, Radboudumc, Nijmegen

Inge van Nistelrooij, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Sara Dekking, Ministerie van VWS, Den Haag

Ghislaine van Thiel, UMC Utrecht

Tinie Kardol, Vughterstede, Vught

Eric van de Laar, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Jasmijn de Lange, V&VN, Utrecht

Menno de Bree, UMCG, Groningen