Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors

Een samenvatting van het proefschrift van Jack de Groot

Op dinsdag 13 september 2016 zal Jack de Groot zijn proefschrift getiteld ‘Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors’ verdedigen aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen (zie voor het programma en de uitnodiging de agenda).

In het proefschrift wordt uitgebreid stilgestaan bij het besluitvormingsproces van familieleden aan wie om toestemming voor donatie wordt gevraagd. Een uitgebreide samenvatting tref je onderstaand aan.

Samenvatting Proefschrift ‘Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors’ door Jack de Groot