Donderdag 26 november: webinar van NEON en Reliëf

Op 26 november organiseert het Neon in samenwerking met Reliëf een webinar met als thema “Positionering van ethiekondersteuning in organisaties: horzel of vroedvrouw?” Dit webinar gaat over de rol en positie van commissies ethiek en andere ethiekondersteuners in de afgelopen maanden binnen hun organisaties. Een programma met een filosofische én praktische inslag vertrekkend vanuit de vraag: moet de ethiekondersteuning activistisch (horzel) of juist dienend (vroedvrouw) zijn? Aan de hand van de inleidingen verkennen we de opdracht waarmee de ethiekondersteuning aanwezig is (en zou moeten zijn) in organisaties en onderzoeken we vragen rondom machtsverhoudingen, het democratisch beroep dat de ethiek doet op organisaties (en vice versa) en de inbedding daarvan in de gepolitiseerde en kritieke realiteit van COVID-19. We concentreren ons dus vooral op de verhouding tussen ethiek en beleid. Daarbij gaan we uit van verschillende perspectieven: niet alleen die van filosofen, ethici en ethiekondersteuners, maar ook van bestuurders.

 

Programma 

 

10:00 uur            Welkom en introductie: Marije Stegenga

10:10 uur            Inleiding op het thema vanuit filosofisch perspectief: Gert Olthuis 

10:30 uur            Ethiek en beleid: ervaringen uit de ondersteuningspraktijk: Bert Molewijk

10:55 uur            Beleid en ethiekondersteuning:  een bestuurlijk perspectief:  Ingrid Wolf

11:15 uur            Break

11:30 uur            Ethiekondersteuning en beleid: ervaringen op landelijk niveau: Dick Willems

11:50 uur            Onderlinge uitwisseling van leerervaringen en tips in kleine groepen. Aansluitend ruimte voor plenair delen o.l.v. dagvoorzitter.

12:35 uur            Ter afsluiting: eerste reflecties op geluiden uit de praktijk:   Jelle van Gurp

12:45 uur            Einde programma

 

Sprekers

We zijn verheugd over de medewerking van onze sprekers: Gert Olthuis (Universitair docent medische ethiek Radboud UMC, hoofdredacteur TGE), ethicus Bert Molewijk (hoogleraar ethiekondersteuning Amsterdam UMC), Ingrid Wolf (voorzitter raad van bestuur Haaglanden Medisch Centrum) ethicus Dick Willems (hoogleraar medische ethiek Amsterdam UMC) en ethicus Jelle van Gurp (Universitair docent Radboud UMC). Onder de vertrouwde begeleiding van dagvoorzitter ethicus Marije Stegenga (stafmedewerker Reliëf) zullen zij ons gezamenlijke denkproces aanjagen.

Inschrijving

U kunt zich voor het NEON webinar inschrijven via info@hetneon.nl  De kosten voor deelname aan het webinar bedragen 25 Euro. Na inschrijving ontvangt u uiterlijk een week voor 26 november nadere informatie over het programma, de wijze van deelname en de wijze van betaling.