6 sep 2018

EACME conferentie 2018 in Amsterdam

De  European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) is een onderzoeks- en communicatie netwerk dat publieke en kritische aandacht wil geven aan ethische vraagstukken rondom biomedisch onderzoek in de maatschappij.

Van 6 tot 8 september 2018 wordt de jaarlijkse conferentie gehouden in Amsterdam bij VUmc.

De conferentie heeft als thema: Ethics in Action. The significance of ethics in clinical practice, education & research

Met de volgende thema’s:

  • Towards a further professionalization of Clinical Ethics Support (CES)
  • Rethinking the ethics of ageing and the end of life
  • Chances and challenges of participation and diversity
  • Resilience and recovery in psychiatry

NEON zal ook een presentatie geven over de resultaten van de Kwaliteitspeilingen. 

Voor meer informatie zie de flyer of de EACME site.