20 dec 2018

Een unieke kans: NEON’s club van 100

NEON start haar eigen Club van 100! Om als Stichting zonder winstoogmerk te kunnen bestaan, is simpelweg geld nodig. Daarom start NEON een Club van Honderd. Dit is een groep van maximaal 100 mensen die jaarlijks een inleg van €100,- doen voor een doel dat ze van harte ondersteunen. NEON is zo’n doel: NEON brengt ethiek-geinteresseerden langs allerlei wegen samen. Ze organiseert jaarlijks hoogwaardige ethiek workshops op praktisch en theoretisch niveau, faciliteert onderzoek naar ethiekondersteuning, brengt mensen die bezig zijn met de ethiek(-ondersteuning) bij elkaar en heeft natuurlijk haar jaarlijks bruisende NEON-congres! Het bestuur van NEON werkt op vrijwillige basis aan de realisatie van deze klinkende activiteiten- en is zelf uiteraard ook lid van de Club van 100!
Professionalisering en ethiekondersteuning
Al jaren timmert NEON aan de basis van de professionalisering van ethiek (-ondersteuning) in Nederland. Vele produkten heeft zij inmiddels voortgebracht en landelijk staat het bekend als hét platform voor iedereen die praktisch en/of theoretisch bezig is met de ethiek. Voorheen werd NEON gefinancierd door ondermeer het Ministerie van VWS. Onze inzet is om de mooie basis die gelegd is te waarborgen en activiteiten van NEON onverminderd voort te zetten!
Doe mee!
Ben jij ook één van de honderd clubleden? Meld je dan aan via info@hetneon.nl! Je behoort dan tot die bijzondere honderd mensen die er mede voor zorgt dat NEON de professionalisering van de ethiekondersteuning voort kan zetten door de instandhouding van een tintelend netwerk betrokkenen! Als dank organiseert NEON jaarlijks voor haar Club van Honderd een speciale bijeenkomst en ontvang je het Handboek EthiekOndersteuning NL. geschreven door en voor NEON participanten.