Oratie Bert Molewijk

Op woensdag 10 november zal Bert Molewijk zijn oratie houden met betrekking tot de leerstoel ‘Klinische Ethiek Support & Kwaliteit van Zorg’, genaamd VOOR-BIJ-HET-OORDEEL.

Vooralsnog staat de oratie gepland voor woensdag 10 november 2021, 15.45 uur. De Streamlink zal later gedeeld worden via het NEON.