NEON organisatie

Stichting NEON

Het stichtingsbestuur van NEON bestaat uit:Neon_01062018_83

Bert Molewijk, voorzitter

Hans van Dartel, secretaris

Astrid Vellinga, penningmeester

Marije Stegenga, bestuurslid

Eva Van Baarle, bestuurslid

Froukje Weidema bestuurslid

Jelle van Gurp, bestuurslid

 

 

Communicatie & Coordinatie

Ingeborg Heil