NEON organisatie

De organisatie van NEON bestaat uit verschillende onderdelen:

NEON organogram

Projectgroep

De projectgroep zorgt voor de communicatie van NEON en de coördinatie van het netwerk. Daarnaast organiseert zij de KwaliteitsPeilingen en landelijke bijeenkomsten.

De projectgroep van NEON is werkzaam vanuit het VUmc, afdeling Metamedica en bestaat uit:

Eva van Baarle, projectleider

Marline van Hoek, projectmedewerker

Laura Hartman, projectmedewerker

Marieke Potma, projectmedewerker

Jelle van Gurp, projectmedewerker

Bert Molewijk, projectmedewerker en financieel verantwoordelijke

 

Stichting NEON

Het stichtingsbestuur van NEON bestaat uit:Neon_01062018_83

Bert Molewijk, voorzitter

Hans van Dartel, secretaris

Astrid Vellinga, penningmeester

Marije Stegenga, bestuurslid

Froukje Weidema, bestuurslid

 

Klankbordgroep NEON

NEON is bij uitstek een netwerk dat diversiteit en onderlinge verschillen omarmt: dit biedt een kans om te leren en grondig te werk te gaan. Om die reden hecht NEON aan de nauwe samenwerking met de NEON-klankbordgroep; een kritische groep nauw-betrokken mensen die bijdragen aan de richting en kwaliteit van het doel dat NEON nastreeft.

De klankbordgroep van NEON bestaat uit:

Inge van Nistelrooij, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Ghislaine van Thiel, UMC Utrecht

Tinie Kardol, Vughterstede, Vught

Eric van de Laar, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Jasmijn de Lange, V&VN, Utrecht

Menno de Bree, UMCG, Groningen

Linda Dauwerse, Radboudumc, Nijmegen