NEON organisatie

Stichting NEON

Het stichtingsbestuur van NEON bestaat uit:Neon_01062018_83

Bert Molewijk, voorzitter

Hans van Dartel, secretaris

Astrid Vellinga, penningmeester

Marije Stegenga, bestuurslid

Froukje Weidema, bestuurslid

Communicatie & Coordinatie

Imke Schreurs