Webinar 5 juni 2020: Corona ethiek, ‘Morele stress & ethiekondersteuning in tijden van corona’

Ethiek in tijden van corona

Ons jaarcongres van 05 juni hebben we met het oog op de coronamaatregelen moeten uitstellen. Een congres waar we ons als bestuur elk jaar enorm op verheugen en al maanden met de voorbereidingen bezig zijn. Een congres waar al vanaf het begin van het jaar de eerste aanmeldingen enthousiast binnenkwamen. Helaas: dit jaar mogen onze voorbereidingen niet verzilverd worden, en dus hebben we alles moeten verplaatsen naar volgend jaar: VRIJDAG 4 JUNI 2O21 . En dat terwijl er juist nú talloze morele vragen opduiken: de coronacrisis roept nijpende morele kwesties op waarvoor ethiekondersteuners en ethici zoals binnen NEON hard nodig zijn.

 

Alternatieven vormen van ethiek ondersteuning

In antwoord op die roep om alternatieve vormen van ethiekondersteuning, om professionals te ondersteunen in de lastige keuzes die ze moeten maken en (ver-)dragen, startten vele initiatieven die afweken van de traditionele vormen van ethiekondersteuning. Er opende zich een heel nieuw veld van ad hoc daadkracht, creativiteit en samenwerking. Omdat NEON als centrale doelstelling heeft om zowel theoretische als praktijkbevindingen te delen met haar participanten opdat de ethiekondersteuning professionaliseert, vinden we het van groot belang ook juist nu al deze bijzondere ervaringen met jullie te delen.

Dus: ook wij als NEON-bestuur bogen ons over een alternatieve vorm om bijeen te komen met alle mensen die bezig zijn met ethiekondersteuning in Nederland, waaronder jij dus!

Wees welkom!

Op 05 juni komen we online bij elkaar voor ons alternatief congres met als thema Corona ethiek, Corona morele stress en alternatieve vormen van ethiek ondersteuning’. Op het programma verwelkomen we dr. Suzanne Metselaar (ethicus en onderzoeker op het gebied van morele stress) die ons zal inleiden op het thema. Vervolgens maak je kennis met diverse praktijkvoorbeelden van mensen die werk hebben gemaakt van ethiekondersteuning specifiek rond de vragen die spelen in deze periode en waarin morele stress alsook het appèl op morele veerkracht centraal staat.

 

Samen leren

Op deze manier leren we gezamenlijk van de ervaringen die zijn opgedaan in de loop van de afgelopen weken. We vertrouwen erop dat het je zal inspireren om zowel theoretische beschouwingen als praktische aspecten mee te nemen naar je eigen werkcontext, en ze daar kan benutten ten gunste van de verlichting van de morele last waaronder vele professionals momenten gebukt gaan.

 

Hoe?

Op vrijdag 05 juni starten we om 10:00 uur. We zijn 2 uur lang online om het onderwerp zodanig te verkennen dat je er in je praktijk mee verder kunt. Ieder is welkom: ethiekondersteuners, ethici, onderzoekers, trainers managers, verpleegkundigen, paramedici, artsen, directies: aarzel niet, sluit je aan, oogst rijk en voed er je praktijk mee!

Wil je deelnemen aan het Webinar? Meld je dan zo nu aan door een email naar info@hetneon.nl te sturen. Vermeld in het onderwerp: “aanmelding Webinar 5 juni 2020”. Je ontvangt dan een bevestiging van deelname en de (inlog)gegevens voor het Webinar.

Voor deze bijeenkomst vragen we een vrijwillige bijdrage: het NEON draait primair op de inkomsten die zij genereert uit haar activiteiten. Het afgelasten van het congres is financieel een zware dobber en we doen dus een vriendelijk beroep op je hulp.