pijl inschrijf_groep mailing close connect nieuwsbrief inschrijf_individu menu twitter themas search print praktijk participanten over onderzoek nieuws methoden mail logo-smartphone linkedin kwaliteit home glasses bijdragen

Commissie Medische Ethiek Amphia Ziekenhuis


Commissie Ethiek
Stichting Amphia Breda, Oosterhout

Soort ondersteuning:
Lid commissie ethiek


fdHaan@Amphia.nl


Een beschrijving over deze commissie volgt nog.Naam Voorzitter
Kitty van de Ven, netwerkcoördinator palliatieve zorg

Ambtelijk secretaris
Frank de Haan, manager kenniskern strategie en bestuur

Commissieleden
M.G. Buimer, chirurg
Mevr. J. Eikelboom, klinisch geriater
Mevr. dr. P.H.H.M. Galama, geestelijk verzorger
Mevr. D. Hargitai, verpleegkundige cardiologie
Mevr. F. van Nispen, kwaliteitscoördinator SEH/ SEH verpleegkundige
Mevr. L. Koenders - van Oers, SEH verpleegkundige
F.M.A. Slaats, reumatoloog
Mevr. M.E.A. Tierie, maatschappelijk werker oncologie en vakgroepleider maatschappelijk werk
Dr. P. Zelissen, business Partner P&O
Dr. T. Tromp, extern ethicus

NEON NIEUWSBRIEF

Schrijf je in de voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van ethiekondersteuning en de activiteiten van het netwerk.
Deze melding niet meer tonen