pijl inschrijf_groep mailing close connect nieuwsbrief inschrijf_individu menu twitter themas search print praktijk participanten over onderzoek nieuws methoden mail logo-smartphone linkedin kwaliteit home glasses bijdragen

Jannemeis van Berkel,
MA.


Overig
's Hertogenbosch

Soort ondersteuning:
Gespreksleider moreel beraad


jannemeis@outlook.com


Jannemeis is sinds 2010 lid, en sinds 2012 voorzitter van de Medische Ethische Commissie van de Reinier van Arkelgroep. Hoewel zij zich in de afgelopen jaren verdiept heeft in het thema hulp bij zelfdoding, wil ze de ethiek vooral zichtbaar maken in alledaagse zaken. Daarom is de commissie bezig om meer de organisatie 'in te dalen': een mooi, maar niet altijd makkelijk proces. Het is zoeken in een balans tussen randvoorwaardelijke zaken (hoe neem je positie in, hoe werk je samen, hoe organiseer je verwachtingen, stel je grenzen etc.) en inhoud (ethiekondersteuning bieden). Onder Jannemeis’ voorzitterschap beoogt de MEC een organisatiebreed beleid te ontwikkelen ten aanzien van ethiekondersteuning als speerpunt voor de komende periode.NEON NIEUWSBRIEF

Schrijf je in de voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van ethiekondersteuning en de activiteiten van het netwerk.
Deze melding niet meer tonen