App ‘Doordenkertjes’

Beroepsethische reflectie voor de kinderopvang.

In samenwerking met Digital Humanities is een app ontwikkeld (website based) waarin wekelijks een kwestie wordt voorgelegd door middel van een poll en een reflectievraag waarop men kan reageren. Verder vindt men in het archief voorgaande casus/kwesties en achtergrondmateriaal.Dit in het kader van een project waarin beroepsethische reflectie op de werkvloer van de kinderopvang moet worden gestimuleerd (iov FCB)

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het product is zeer geslaagd, de bedoeling is dat het een eigen leven gaat leiden in de kinderopvangbranche en dat het gedragen gaat worden door bijvoorbeeld een vakbond. Het is bedoeld om te prikkelen, mensen aan het denken te zetten en in de lunchpauze of tijdens een collegiaal overleg er nog eens op terug te komen (bewustzijn vergrotend).

Wat was vooraf nodig?

Pilotproject gefinancierd vanuit FCB (overlegorgaan werkgevers en werknemers) heeft dit tot stand gebracht.

Wat kan er van geleerd worden?

Digitale media gebruiken om reflectie te stimuleren is nieuw en de mogelijkheden zijn nog onvoldoende benut.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Het moet uitdagen tot reflectie en dus niet tot simpele ‘vraag-antwoord’ modellen.

De kunst is op juiste wijze te blijven prikkelen door taalgebruik en beeld.

De app is te vinden op: https://doordenkertjes.hum.uu.nl