Cafethiek

Koffie met Ethiek; multidisciplinair in de regio een ethisch onderwerp bespreken

De aanleiding van Cafethiek werd gevormd door een nieuw protocol over aangifte doen bij grensoverschrijdend gedrag door cliënten. Dit riep verschillende dilemma’s op waarbij waarden zoals respect, vertrouwen, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid een rol speelden. Dit is een breed onderwerp dat vele woonplekken in onze organisatie aangaat. Dit vormde voor ons, als Adviesgroep Ethiek een mooie gelegenheid om een regionaal overleg te organiseren en dit onderwerp aan de hand van de Socratische dialoog te bespreken.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het praktijkvoorbeeld is geslaagd, omdat iedereen in zijn waarde werd gelaten en er naar elkaar werd geluisterd. Verder leerden mensen van elkaar over de voor- en nadelen van aangifte doen op moreel vlak. Het was ook informatief, omdat ieder zo zijn eigen inbreng had en vanuit ervaringen kon vertellen. De politie was er ook en riep op tot meer samenwerking en overleg en dat gaf ook zichtbaar ruimte aan velen.

Wat was vooraf nodig?

Een casus als voorbeeld, goede communicatie en bekendheid binnen en buiten de organisatie en een ruimte om te kunnen bespreken.

Wat kan er van geleerd worden?

Er is veel behoefte om te delen, mensen willen graag verdiepen. Geef ze de kans.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Valkuil hierin kan zijn, dat je teveel toespitst op de casus. De kans is dan groot, dat anderen zich niet meer kunnen verplaatsen in hun eigen situatie. Verder is tijdsbewaking en duidelijk zijn belangrijk, omdat men vaak al weinig tijd heeft en het niet volledig afronden van het proces een onbevredigend gevoel kan geven.