Catharina-reeks

Boekenreeks voor ethiek en levensbeschouwinging de gezondheidszorg

We maken elke twee jaar een boek samen met artsen, verpleegkundigen en andere deskundigen over een ethisch of levensbeschouwelijk onderwerp dat in hun praktijk relevant is.
Het dient twee doelen:
Inhoudelijke verdieping en kennisdeling en
Vorming van een netwerk waarin ethische reflectie kan gedijen.

Inmiddels zijn we met deel 5 bezig:
Aanspreekbare dokters. Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn.

Eerder verschenen:
Beter ouder. zorg voor kwetsbare ouderen (2013)
Hightech en hartelijkheid. Hartcentrum in beweging (2011)
Geestelijk verzorging en oncologie (2009)
Van de dokter, de zuster en het leven dat voorbij gaat (2009)
Alle boeken zijn uitgebracht bij uitgeverij Garant en ook daar te bestellen.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het is geslaagd omdat het ethische thematiek structureel op de agenda zet in het ziekenhuis en een club mensen verenigt die daarmee bezig zijn. De animo is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Inmiddels zijn we bezig andere partijen hierbij te betrekken omdat het uit zijn voegen gegroeid is en voor ons alleen te groot dreigt te worden.

Wat was vooraf nodig?

Wat geld. En gedreven mensen die de kar trekken. En enthousiaste zorgverleners en auteurs die met een andere blik naar hun vak willen kijken en die observaties willen delen met collega’s in het veld.

Wat kan er van geleerd worden?

Dat dit een van de mogelijkheden is om collega zorgverleners te verleiden om op structurele wijze met ethiek bezig te zijn. Uiteraard kun je de inspanning die je hebt geleverd om het tot stand te brengen maximaal benutten door de thematiek ook in onderwijs bijeenkomsten in de zorginstelling aan bod te laten komen.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Het is veel werk. Maar het kan natuurlijk ook op kleinere schaal, bijvoorbeeld door een vaste ethiek bijdrage in de nieuwsmedia van de eigen zorginstelling.