Format dilemmamethode

Een structuur voor moreel beraad

In dit document vind je het stappenplan van de dilemmamethode; een structuur voor moreel beraad – en ook veelvuldig wordt toegepast binnen bijvoorbeeld intervisie.

Format Dilemmamethode (pdf document)