Cliëntparticipatie in de commissie ethiek

Thema’s op de agenda van de commissie ethiek, die relevant zijn voor cliënten, worden van tevoren door een ervaringsdeskundige cliënt en zijn coach besproken. Daar wordt een verslag van gemaakt, dat naar de voorzitter van de commissie ethiek wordt opgestuurd om te worden meegenomen in het overleg tijdens de vergadering. Eén of twee keer per jaar neemt de betreffende cliënt ook deel aan de vergadering van de commissie ethiek. Met deze opzet proberen we het midden te houden tussen twee uitersten: enerzijds, dat een cliënt er niet voor spek en bonen bij zit en anderzijds, dat de commissie niet “op zijn hurken gaat zitten”.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Deze vorm van cliëntenparticipatie staat voor een praktijkvoorbeeld, dat goed is gelukt:

  • Deelname aan de commissie ethiek heeft de betreffende cliënt een grotere eigenwaarde gegeven. Het bleek, dat zij meer dan gedacht kon nadenken over complexe morele problemen;
  • Het perspectief van deze cliënt leidde ertoe, dat de commissie ethiek meer door de ogen van cliënten is gaan kijken. M.b.t. bijvoorbeeld privacy en bejegening zijn adviezen geformuleerd ten behoeve van het beleid, die zonder inbreng van deze cliënt niet zouden zijn gegeven;
  • Het perspectief van coach en cliënt leidde ertoe, dat de commissie ethiek gedwongen werd om abstract beleid te concretiseren, om een vertaalslag te maken aan de hand van voorbeelden of concrete ervaringen;
  • Na twee jaar zijn de ervaringen geëvalueerd. Besloten is om een klankbordgroepje van 3 à 4 cliënten te vormen, zodat cliënten gemakkelijker onderling kunnen uitwisselen. Daarnaast wordt de coach lid van de commissie ethiek om een brug te slaan tussen de cliënt(en) en de commissie ethiek. De ervaring was, dat de afstand nu te groot was.

Wat kan er van geleerd worden?

Mensen met een beperking kunnen een duidelijke inbreng hebben in het overleg van een commissie ethiek. De inbreng van een coach is onmisbaar. Het is van belang om het verschil in denkniveau te erkennen en te benoemen. Op grond daarvan kan een vertaalslag op eigen niveau in een eigen overleg worden gemaakt, voor zowel de cliënt(en) als de commissie ethiek.