Competenties gespreksleiders moreel beraad

Een discussiestuk uit het gespreksleidersnetwerk NL

In 2012 werd gestart met het gespreksleidersnetwerk moreel beraad; een vrucht van training en onderzoek door Menno de Bree en Bert Molewijk, gefinancieerd door ZonMW. De bedoeling was een netwerk te starten van opgeleide gespreksleiders moreel beraad, dat zelfstandig bijeenkomsten zou initieren, organiseren en uitvoeren.

Competenties, kwalificaties en een gulden standaard?

Eén van de discussiepunten in de eerste bijeenkomst(en) betrof de competenties en kwalificaties van gespreksleiders moreel beraad.  Een spannende onderneming, want voor we het wisten zouden we mensen excluderen en dat wilden we niet. Tegelijkertijd waren er wel zorgen over de vrij te gebruiken titel ‘gespreksleider moreel beraad’. We besloten gezamenlijk op zoek te gaan naar aspecten die passend zouden zijn voor de noemer gespreksleider moreel beraad. Welke competenties zagen we? Welke minimum eisen (bv training, ervaring etcetera)? Wilden we misschien toe naar een gulden standaard om zo bepaalde kwaliteitsaspecten te markeren?

Een doorgaand proces

Het werd een oefening in kritisch gezamenlijk denken en steekhoudende, soms felle discussies over wat wel en niet passend was. Een glimp van dit proces is zichtbaar in bijgevoegd document; een eerste aanzet tot een handreiking voor kwaliteitskenmerken van een gespreksleider moreel beraad. Daarmee is het document verre van af: een dergelijke (precaire, maar belangrijke) discussie is een doorlopend thema onder gespreksleiders. In de voortgang van het netwerk gespreksleiders moreel beraad blijft dit dan ook een spannend thema onder de deelnemers.

Gespreksleidersgilde Moreel Beraad discussiestuk 2013