De goede kanten van audits

Audits zetten Ethiek op de kaart!

In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam kwam via de audits door het NIAZ de ethiekondersteuning als belangrijk aandachtspunt uit de bus. Deze ontwikkeling riep de behoefte op aan ruimte voor ethiek en een nieuw te creëren functie op het terrein van de ethiek binnen het OLVG.

Als verpleegkundige op de cardiologie volg ik momenteel de masteropleiding Zorgethiek & Beleid. Om die reden is mij verzocht de ethiek langs de twee lijnen van een nieuwe functie én vormgeving van ethiekondersteuning op de kaart te zetten. Dat is inclusief het bieden van ethiekonderwijs, onderzoek op het terrein van ethiek en het faciliteren van moreel beraad.

Wat kan er van geleerd worden?

Het voorbeeld laat zien dat audits behulpzaam kunnen zijn bij het agenderen van thema’s zoals ethiek. De audit binnen het OLVG biedt prachtige kansen om de ethiek stevig op de kaart te zetten.