Dilemma van de maand

Interactieve manier om laagdrempelig ehtiek aan de man/vrouw te brengen

We wilden als Medisch Ethische Commissie meer zichtbaar worden en de ethiek wat toegankelijker maken. We bedachten een aansprekend/ interactief item voor de intranetsite van onze organisatie. Dat werd dus ‘het dilemma van de maand’.

Maandelijks plaatsen we op het intranet van onze organisatie een dilemma uit de praktijk met een vraag daaraan gekoppeld. Medewerkers hebben dan de mogelijkheid om hierop te reageren. Ze zien elkaars reactie ook: dus kunnen ze vervolgens ook daar weer op reageren.
Binnen één organisatieonderdeel was ook een werkgroep actief op het gebied van Moreel Beraad. Omdat daarin mensen zaten die veel dichter bij de werkvloer zaten, gingen we het dilemma met hen delen: dus om en om bedachten we een dilemma voor op intranet.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Heel zwart/wit wil ik het niet stellen, maar het voorbeeld is eerder mislukt dan geslaagd. We begonnen enthousiast en de medewerkers ook. Maar uiteindelijk is het een beetje een stille dood gestorven. Redenen:

  • Geen duidelijk eigenaarschap.
  • Te specifieke voorbeelden: dichtbij de werkvloer is goed, maar té dichtbij werkt averechts: dan herkennen veel medewerkers zich er niet meer in.
  • We hebben te weinig gedaan om het levend te houden. We hadden er buiten intranet om ook aandacht voor moeten vragen (bijvoorbeeld in het personeelsblad).
  • Binnen onze organisatie is geen ‘reageercultuur’, daar hadden we meer in moeten prikkelen/enthousiasmeren.

Wat was vooraf nodig?

Vooraf was niet veel voorbereiding nodig. We hebben contact gelegd met onze afdeling communicatie en die wilde direct meewerken.

Maak wel goede afspraken ten aanzien van samenwerking, durf voor je ‘product’ te staan en verwacht niet dat het allemaal wel vanzelf loopt. Ga goed na wat je verwachtingen zijn en organiseer deze verwachtingen. Spreek anderen aan, en jezelf ook. Pas dan heeft een vorm van ehtiekondersteuning kans van slagen.

Leeropbrengst en valkuilen?

Leuke activiteiten, methoden en dergelijke bedenken ten aanzien van ethiekondersteuning is één ding. Goede randvoorwaarden creëren om dit in te bedden is een tweede. Met enthousiasme alleen red je het niet.