Gezamenlijk onderwijs moreel beraad voor coassistenten en verpleegkundigen in opleiding

Multidisciplinair moreel beraad in een onderwijssetting

In de huidige praktijk ontmoeten jonge artsen en verpleegkundigen elkaar voor de eerste keer aan de rand van het bed van een zieke patiënt, waarbij er dan automatisch vanuit wordt gegaan dat de samenwerking vlekkeloos zal verlopen.

Omdat samenwerking een belangrijke kerncompetentie is, besteden we hier in de Isala al aandacht aan tijdens de opleiding van beide beroepsgroepen door gezamenlijk moreel beraad onderwijs. Dit onderwijs werd voor de eerste keer georganiseerd in december 2014. Vanwege de positieve waardering zal het een vast onderdeel van het curriculum worden.

Na een plenaire introductie werden de Zwolse coassistenten en verpleegkundigen in opleiding in 16 groepen verdeeld bestaand uit ongeveer 5 coassistenten en 5 verpleegkundigen in opleiding onder leiding van 1 geschoolde gespreksleider. Voorafgaand aan het onderwijs hadden alle deelnemers een casus uit de eigen praktijk ingediend bij de gespreksleider. Tijdens de bijeenkomst voorzag de gespreksleider alle ingezonden casus kort van feedback. Vervolgens werd uit een voorselectie van 3 casus 1 casus gekozen door de groep. De gekozen casus werd in de groep besproken volgens het Utrechtse stappenplan.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het multidisciplinaire karakter van de middag werd door alle deelnemers als een meerwaarde ervaren.

Wat was vooraf nodig?

Goede logistiek, voldoende en bekwame gespreksleiders

Wat kan er van geleerd worden?

Multidisciplinair moreel beraad (in een onderwijssetting) draagt bij aan een betere samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen en resulteert in meer oog voor elkaars standpunten en belevingen.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

– Bekwaamheid van de gespreksleiders.
– Kwaliteit en bruikbaarheid van de gekozen casus.
– Niveauverschil van de deelnemers (3e jaars MBO tot 5e jaars geneeskunde student).
– Creëren van een veilige sfeer.