Het spel ‘Ethiek of niet’

Een manier om morele sensitiviteit te vergroten

Om morele kwesties te leren herkennen en om de morele sensitiviteit te vergroten is het spel ‘Ethiek of niet’ ontwikkeld.

Het spel gaat niet over gelijk hebben, of het aandragen van oplossingen, maar om het onderkennen van verschillende perspectieven van waaruit je naar een situatie kunt kijken. Het spel bestaat uit een aantal kaartjes in diverse rubrieken (o.a. werken, vrije tijd, gezondheid/medische vragen) die ieder een korte schets geven van een situatie. Een speler neemt een kaart van de stapel, leest de tekst hardop voor en geeft als eerste een reactie.

Welke vragen roept de situatieschets op? Welke daarvan zijn ethische vragen? Welke andere vragen worden opgeroepen?

Daarna krijgen anderen de gelegenheid om te reageren en met elkaar in gesprek te gaan. Er hoeft dus geen oplossing gezocht te worden. Het gesprek over iedere kaart wordt afgerond door de gespreksleider. Is de groep het eens geworden over de ethische aspecten? Zo niet, wat is het punt van onenigheid? Blijft er nog een vraag over die de deelnemers aan iemand in de organisatie willen voorleggen?

Het spel kan op allerlei plaatsen in de organisatie gespeeld worden; tijdens een voor dat doel geplande bijeenkomst, maar ook aan het begin van een regulier teamoverleg.

Voorbeeld van een situatie: ‘een cliënt vroeg mij om in mijn vrije tijd iets met haar te doen. Ik begon haar uit te leggen dat ik dat liever niet doe. Toen vertelde zij mij dat een collega van mij wél met een andere cliënt omgaat in zijn vrije tijd’.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de mogelijke ethische dilemma’s zonder direct een mening te vormen.

Wat was vooraf nodig?

Een open houding.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Er moet regelmatig opnieuw aandacht gevestigd worden op het bestaan van het spel.