Intranetforum ‘De stem van Dichterbij’

Eén keer per maand zetten we een casus op het intranet met de vraag aan medewerkers van Dichterbij om daarop te reageren. Vaak stelden we vragen als “Wat is volgens jou hier het dilemma? Wat zou jij doen? Herken je deze situatie in je eigen werk?” Na twee weken werd de oogst verzameld. Er werd een korte samenvatting van gegeven, opnieuw op het intranet, vergezeld van enkele reflecties door de consulent ethiek. Twee weken later volgde een nieuwe casus en dan begon de cyclus opnieuw.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het intranetforum staat voor een praktijkvoorbeeld, dat niet goed is gelukt:

  • Bij de eerste drie casussen reageerden doorgaans drie tot vijf collega’s. Daarna liep dat aantal alleen maar terug. Na zes maanden zijn we met dit forum gestopt;
  • Desgevraagd gaven collega’s aan, dat ze het vaak te druk hebben om op het intranet te kijken of om zich in een casus te verdiepen of om te reageren;
  • Veel medewerkers in de gehandicaptenzorg geven daarnaast ook aan, dat ze weinig affiniteit hebben met ICT.

Wat kan er van geleerd worden?

Voor ons gevoel speelde ook mee, dat het initiatief te veel op zichzelf stond. Wellicht zou het meer gekoppeld moeten worden op bestaande leeractiviteiten of ondersteund door het management. Ook zou het misschien zinvol zijn om per casus enkele collega’s uitdrukkelijk om een reactie te vragen. Ben benieuwd naar vergelijkbare en beter geslaagde initiatieven.