Klankbordgroep ethiek

De intermediair tussen 'werkvloer' en de commissie ethiek

Als intermediair tussen ‘werkvloer’ en commissie ethiek is een klankbordgroep opgericht. Deze groep bestaat uit een aantal medewerkers (8-­12) die geïnteresseerd zijn in ethiek en het nadenken over ‘trage vragen’. De groep komt tweemaandelijks gedurende twee uur bijeen.

Het doel is tweeledig:
Op de eerste plaats zijn de leden van de klankbordgroep ogen en oren van de commissie. Zij signaleren wat er op de werkvloer leeft ten aanzien van morele kwesties en brengen dat ter sprake tijdens de bijeenkomsten.

Op de tweede plaats worden de leden in de gelegenheid gesteld kennis op te doen en met elkaar van gedachten te wisselen over de ethische kwesties en trage vragen waar zij in het dagelijks werk mee te maken krijgen. Kennis wordt onder meer opgedaan door bespreking van ‘begrippen uit de ethiek’.

De bijeenkomsten worden geleid door een (technisch) voorzitter en een ethicus. Er is dus sprake van een ‘halen en brengen’ van informatie. Inmiddels zijn er circa twintig bijeenkomsten geweest. Het enthousiasme en de betrokkenheid is groot.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Geslaagd: er is sprake van een ‘halen en brengen’ van informatie. Het enthousiasme en de betrokkenheid is nog altijd groot.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Belangrijkste ‘valkuil’: er wordt meer gehaald dan gebracht. Het blijft nodig bij regelmaat te herinneren aan het belang van het leveren van input. Dit is deels te wijten aan het feit dat het – zeker in het begin – lastig gevonden werd morele kwesties in de dagelijkse praktijk te herkennen.