Leesclub

In gesprek over ethische onderwerpen op basis van literatuur

Bij de Leesclub bespreken we een roman waarin ethische thema’s of vragen aan de orde zijn. Na een goed voorbereide inleiding gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. De deelnemers hebben de roman tevoren gelezen. In het gesprek leggen we verbinding met de beroepspraktijk van de zorg.
Doelgroep: medewerkers van Rijnstate. Doelstelling: de realisatie van het vanzelfsprekende gesprek tussen professionals over ethische thema’s en vragen, en het bieden van ruimte aan een inspiratiemoment.
Er zijn minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. Deelname vindt plaats in eigen tijd.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Dit praktijkvoorbeeld helpt bij de sensibilisering van zorgprofessionals voor ethische thema’s en vragen, en bij het onderhoud van morele competenties. Voorts is het ondersteunend bij de realisatie van een goed gesprek tussen professionals, die elkaar doorgaans zelden tot niet spreken.

 Wat was vooraf nodig?

Actieve ondersteuning door management, Stuurgroep Ethiek, en een medewerker met kennis van goede literatuur en ethiek. Ondersteuning op het gebied van PR.
Een passende, sfeervolle locatie.

Bereidheid van medewerkers om in eigen tijd aan de Leesclub mee te doen.

Wat kan er van geleerd worden?

Zet t.b.v. sensibilsering voor ethiek thema’s en vragen in op een zo breed mogelijk scala aan werkvormen.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Van belang is een organisator en/of gespreksleider, die in staat moet zijn om meerdere domeinen (literatuur, ethiek, gesprekstechnieken) met elkaar te verbinden.