Medisch specialist als gespreksleider moreel beraad

Voordelen van het inzetten van een dokter als gespreksleider moreel beraad

Van moreel beraad wordt zeer moeizaam gebruik gemaakt, men is er nog onbekend mee. Gekwalificeerde gespreksleiders signaleren en verwoorden in de concrete praktijk gemakkelijk dat moreel beraad een goede optie is voor het bespreken van morele dilemma’s. Een dokter heeft hoe dan ook al gezag onder collega’s en opleidelingen en verpleegkundigen.

Door de combinatie van dokter èn gespreksleider moreel beraad is hij een belangrijke ambassadeur van het goede gesprek over de knellende vraag: heb ik het wel goed gedaan? of wat is hier goed om te doen?

Geslaagd of juist minder succesvol?

Een dokter brengt makkelijk collega’s mee naar moreel beraad waardoor ook zij het moreel beraad kunnen ervaren en enthousiast raken over deze vorm van in gesprek zijn met elkaar.

Een dokter brengt moreel beraad onder de aandacht van medisch specialisten.

Inzet van gespreksleiders op praktijkdagen is makkelijker te regelen; lastenverlichting.

Wat was vooraf nodig?

– Plan van aanpak moreel beraad ziekenhuisbreed
– Compliance RvB en andere gremia
– Bereidheid van de arts zelf
– Beschikbaarheid over een korte en nabije opleiding gespreksleider mb
– Financiën

Wat kan er van geleerd worden?

Spreiden van gespreksleiders moreel beraad onder verschillende functionarissen.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Enthousiasme en betrokkenheid moeten gevoed blijven worden als de resultaten op zich laten wachten.