Moreel beraad met cliënten

In gesprek mét de cliënt

We hebben nu voor de derde maal een moreel beraad gehouden met cliënten. De aanleiding hiervoor is dat we, als commissie ethiek heel vaak over cliënten praten in een moreel beraad en nooit mét cliënten. We willen graag vanuit cliënten horen wat voor hun belangrijke afwegingen zijn en vanuit welke waarden.
We proberen telkens een casus vanuit het dagelijks leven te gebruiken die voor cliënten heel herkenbaar zijn.
Hierbij waren enkele commissieleden/gespreksleiders betrokken.

Geslaagd of juist minder succesvol?

We hebben veel aandacht besteed aan de sfeer, zodat het voor de deelnemers ook veilig is.
Verder hebben we de stappen van een moreel beraad, gesprek/gedragsregels en de casussen omgezet middels een pictolijn. Dit helpt de cliënten om het goed te kunnen volgen.

Wat was vooraf nodig?

Randvoorwaarden goed regelen, zodat dat geen spanningen geeft. Bijvoorbeeld vervoer, tijdstip, goede ruimte etc.
Daarnaast een uitnodiging, beschrijving van het dilemma en ondersteuning van het verslag met pictogrammen.

Wat kan er van geleerd worden?

Dat het heel goed mogelijk is om met cliënten in gesprek te gaan over dilemma’s en dat ze ook heel goed de afwegingen mede kunnen maken.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

De spanningsboog van cliënten is vaak beperkt. De duur van het daadwerkelijke overleg is maximaal 1 uur.
Het is goed om het moreel beraad te herhalen. Een volgende keer weten cliënten dan beter wat er staat te gebeuren, waardoor ze ook meer durven mee te doen in het gesprek. Vooral benadrukken dat alles wat gezegd wordt goed is en dat iedereen gehoord wordt.