Open de cirkel

Op een laagdrempelige manier in dialoog over moreel beladen thema's

Open de Cirkel is een spelvorm voor medewerkers om over moreel geladen thema’s in dialoog te gaan en de uitkomsten te integreren in hun praktijk. De aanleiding om dit spel te ontwikkelen in 1997 was de vernieuwing in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De gedachte was dat zorgvernieuwing niet alleen een kwestie is van (re)organisatie en management, maar dat het bovenal een mentale omschakeling vraagt van alle betrokken medewerkers.

In het spel wordt de dialoog gevoerd aan de hand van vraagkaartjes, die op een speelbord zijn neergelegd. Deze vraagkaartjes zijn onderverdeeld in zes categorieën, die corresponderen met zes speelvelden op het speelbord.
Na de eerste spelmodule over zorgvernieuwing zijn er nog verschillende andere modules ontwikkeld, bijvoorbeeld over seksualiteit en het spanningsveld tussen bezieling en zakelijkheid.
Qua methodiek is Open de Cirkel verwant aan het socratisch gesprek. Casuïstiek komt in het kader van het gekozen thema aan de orde. Een verschilpunt is dat in het spel Open de Cirkel de dialoog minder stapsgewijs en minder diepgravend is.
Opdrachtgever is steeds de Raad van Bestuur van Dichterbij. Verder wordt samengewerkt met Bureau Edubooks & Training en Stichting Cupertino.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Dit is een geslaagde methodiek om de volgende redenen:

Thema’s die voor de deelnemers of een team van belang zijn worden op een speelse en laagdrempelige wijze in gesprek gebracht en tegelijk worden de vereiste dialoogvaardigheden ingeoefend en betrokken op de praktijk.
De methode richt zich op zowel de inhoud als het proces;
Het spel wordt begeleid door een gespreksleider die zich uitsluitend richt op het dialoogproces;
Speeldoos en modules hebben een professionele uitstraling en zijn uitgegeven door Bureau Edubooks & Training te Groesbeek.

Het spel kan aangekocht worden via www.opendecirkel.nl.
Vanuit Dichterbij wordt een training voor gespreksleiders verzorgd.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Niet alle vraagkaartjes zijn voor ieder team allemaal even relevant.

Het is bovendien belangrijk om (al of niet telefonisch) een voorgesprek te houden;
Voor gespreksleiders is het van belang om zich tot het proces te beperken.