Presentie in de praktijk

Een lessencyclus waarin de presentietheorie verwerkt is met ervaringsleren en reflectie.

Het is van belang anno 2015 dat studenten naast allerlei protocollen en handelingsschema’s ook leren dat zij eerst naar een cliënt leren kijken, luisteren om tot een goede aansluiting te komen en daardoor tot een beter afstemming te komen.

In deze lessencyclus staat het leren aansluiten en afstemmen op de cliënt centraal.
Tijdens de lessen gaan de leerlingen van deze opleiding naar een plek (instelling/woonvorm) waar zij gaan ervaren hoe het is om als cliënt ergens te zitten of te wonen.
De leerling doet dit een aantal uren en na dit dagdeel schrijft de leerling een kort reflectieverslag en gaat vervolgens meteen naar de opleiding voor de nabespreking.
Madeleine Timmerman (“Relationele afstemming”; 2010) heeft tijdens haar promotie een kijkraam ontwikkeld en dit kijkraam zetten wij in om deze ervaring na te bespreken.
Deze ervaring en reflectie en nabespreking zorgt voor een groot leerrendement waardoor goede zorg op een hele andere manier aangeleerd wordt.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Deze lessen in combinatie met de praktijkervaring is geslaagd omdat het studenten bewust maakt van wat het voor cliënten betekent om ergens langdurig te zitten /wonen en afhankelijk te zijn van een ander. Het zet aan tot aansluiten en afstemmen op de cliënt, al blijft dat voor veel studenten toch lastig.

Wat was vooraf nodig?

Subsidiegelden van ZonMW.
Het vraagt van alle betrokkenen een grote investering maar het levert veel inzichten op.
Bewustwording is de eerste stap tot verandering. Zorg kan anders, bijvoorbeeld door het zelf te ervaren (citaat “Mayonaise op de kaas” en andere verhalen van Judith Leest).

Wat kan er van geleerd worden?

Ervaringsleren heeft een grote impact op leerlingen waardoor ook allerlei niveaus tot leren komen, mits goede begeleiding.
De lessencyclus: “Presentie in de Praktijk, de basis voor het initiële onderwijs” is te vinden via de website Zorg voor Beter.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Het is wel noodzakelijk dat de lesgever geschoold is in de theorie van de presentie.