Stimuleren van reflectie bij verzorgenden in V&V

Scholing in reflectie en omgaan met dilemma's voor verzorgenden

Aanleiding voor deze scholing is het onderzoek van HBO studenten naar reflectieniveaus bij verzorgenden in de langdurige verpleeghuis- en thuiszorg. Uit dit onderzoek bleek de wens en noodzaak om deskundiger te worden in het reflecteren op morele dilemma’s. Inmiddels is de training gestart vanuit een implementatieplan 2015. Generalistisch verpleegkundigen hebben een introductie gehad en gaan in juni een training volgen in het leiden van moreel beraad volgens een stappenplan. Het onderzoek en de implementatie vinden plaats in opdracht van de Raad van Bestuur van Opella.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Geslaagd in zoverre, dat verpleegkundigen de relevantie aangeven van het implementeren van moreel beraad voor het teamontwikkelingsproces. Evaluatie van het traject moet nog plaatsvinden.

Wat was vooraf nodig?

Een duidelijk plan van aanpak.
Akkoord van de Raad van Bestuur.
Accreditatie door de afdeling opleiding van Opella.

Wat kan er van geleerd worden?

Een duidelijk plan van aanpak ondersteund door onderzoek onderstreept noodzaak en wens van het moreel beraad.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Dat er voorafgaand aan het proces goede afspraken met management over de voorwaarden voor implementatie worden gemaakt.