Themabijeenkomst ‘Zelfredzaamheid?

“Zelfredzaam, of: 'Zoek het zelf maar uit?” Transitie in de zorg.

Aanleiding: de ‘paradigmawissel’ van verzorgingsstaat naar Zelfredzaamheid. Enerzijds een positieve waardering door cliënten en Cliëntenraden als autonomie, eigen regie, je eigen herstel kiezen. Anderzijds: gaat dat zomaar, geloven we in de kracht van onze cliënten? Wanneer moeten we hen beschermen? Wanneer wordt het verwaarlozing?

Een eenmalig groot ‘open’ moreel beraad van 2 uur, met circa 50 personen. Geen opdrachtgever, maar eigen initiatief van de Moreel beraadgroep van GGNet. Stakeholders worden hiervoor gericht uitgenodigd: zorgverleners, directeuren, leden van Cliëntenraad en Familieraad, plus vrije inloop. \

Eén actueel zorgthema (tevens een morele waarde !) staat centraal: ‘Zelfredzaamheid’. maar andere thema’s zijn goed denkbaar (in een eerder jaar: “(on)gewenste intimiteit in de zorg”.

VORM:
Ontvangst met koffie, deelnemers ontvangen meteen een gekleurde kaart voor de moreel beraad sessie, om de verschillende perspectieven goed te spreiden over de groepen.

Korte inleiding op Zelfredzaamheid (15 min.)

Uiteen in 4 groepen voor moreel beraad van 5 kwartier, per groep een mix van perspectieven. Per groep wordt een eigen voorbeeld onderzocht, nu eens ingebracht door zorgverleners, dan weer door cliënten en familie.

Gezamenlijke afsluiting plenair, waarin kort (!) wordt weergegeven waar het beraad toe heeft geleid (met inachtneming van de vertrouwelijkheid).

Geslaagd of juist minder succesvol?

Zeer geslaagd:
Door een helder thema zijn de deelnemers die komen uitermate gemotiveerd voor een goed gesprek.

Door de mix van perspectieven/stakeholders ligt de focus op het thema, er is geen ‘teamgedoe’ waar regulier moreel beraad nogal eens onder leidt.

Het gesprek ‘met andere disciplines’ wordt gestimuleerd door deze vorm en zet zich voort na afloop omdat mensen elkaar laagdrempelig beter hebben leren kennen.

Wat was vooraf nodig?

Nodig is een strakke organisatie: locatie met grote zaal plus 4 kleine ruimtes; 4 gespreksleiders; stakeholders tijdig uitnodigen. Goede PR.

Doelstellingen scherp maken: VERBINDING tot stand brengen tussen partijen/perspectieven; bewustmaking van (alle gevolgen van) meer zelfredzaamheid; zorgen en angsten delen maar ook elkaar bemoedigen met kansen en mogelijkheden.

Wat kan er van geleerd worden?

Wil je mensen interesseren voor ethiek, dan moet je aansluiting zoeken bij levende en actuele thema’s.

Ethiek Ondersteuning is enerzijds faciliteren, anderzijds ook zelf actief aanbieden. (zonder actief aanbod was deze thema-bijeenkomst er niet gekomen!)

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Met deze vorm kun je minder diepgang bereiken dan misschien gewenst. Vervolg is wenselijk: voortzetting in afdelingsteams en vertaling naar hun eigen praktijk (Wat betekent meer zelfredzaamheid voor ons handelen?), anders kan het bij een losse flodder blijven. De themabijeenkomst zou de aftrap van een Jaarthema kunnen worden?

Beslist ook directieleden uitnodigen!