Tijdig spreken over het levenseinde

Betere zorg rond het levenseinde bij chronische patienten door versterking van regie.

Het doel van dit voorbeeld is om artsen te stimuleren om eerder met chronische patiënten het gesprek over de zorg rond het levenseinde aan te gaan. We beogen daarmee dat de zorg beter overeenstemt met de wensen van de patiënt, en we verwachten zo onnodige behandelingen te voorkomen. Thans wordt dit gesprek vaak te lang uitgesteld, omdat zowel patiënt als arts het niet altijd gemakkelijk vinden er over te beginnen. Door middel van voorlichting en scholing hopen we zorgverlener en patiënt hiermee te helpen.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het is nog in uitvoering. Artsen erkennen het probleem en hebben behoefte aan ondersteuning.

Wat was vooraf nodig?

Bewustwording, draagvlak

Wat kan er van geleerd worden?

Het aanbod van de ethiek moet aansluiten bij echte problemen van zorgverleners zelf.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Niet voor maar samen met de partijen in het veld aanbod ontwikkelen.