Trainen van gespreksleiders Moreel Beraad: een opzet met ‘extra’ deelnemers

Publicatie is in voorbereiding

Vanuit een instelling waar zorg wordt gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking kreeg de Moreel Beraadgroep van VUmc de vraag om drie medewerkers binnen de eigen organisatie te trainen als gespreksleiders Moreel Beraad.

Het trainingsprogramma dat door VUmc is ontwikkeld is gebaseerd op het principe ‘learning by doing’. Dat betekent dat cursisten met elkaar in de trainingsgroep aan het werk gaan en al doende tijdens de training hun vaardigheden en hun attitude als gespreksleider ontwikkelen. Daarvoor worden tijdens trainingsbijeenkomsten oefen-moreel beraden gehouden waarbij de cursisten beurtelings deelnemer zijn of oefenen als gespreksleider voor de groep.

De gebruikelijke trainingsopzet kan echter met een klein aantal cursisten niet gebruikt worden omdat het dan niet mogelijk is om te oefenen in een moreel beraad. In de zorginstelling met slechts drie cursisten is gekozen voor een andere opzet. De oefen-moreel beraden in de trainingsbijeenkomsten zijn gehouden door een vaste groep medewerkers die zich vooraf konden aanmelden. Een voordeel van deze opzet is dat Moreel Beraad tijdens de training al meer bekend wordt binnen de instelling.

Geslaagd of juist minder succesvol?

De cursisten konden tijdens de trainingsbijeenkomsten voortdurend in hun rol blijven als gespreksleider en dat maakte voor hen de training succesvol maar ook behoorlijk intensief. Aan het einde van de training hebben twee cursisten het certificaat Gespreksleider Moreel Beraad gekregen (een cursist was om persoonlijke redenen eerder gestopt). Daardoor is het in deze instelling mogelijk geworden om moreel beraden te houden met eigen medewerkers als gespreksleider.

Wat was vooraf nodig?

De extra deelnemers in de trainingsgroep moesten worden geworven via Intranet.

Wat kan er van geleerd worden?

Onderzocht kan worden of het werken met extra deelnemers in de trainingsgroep ook voor een grotere groep cursisten het leerproces kan intensiveren en versnellen, omdat de cursisten voortdurend in hun rol als gespreksleider kunnen blijven.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

In de gebruikelijke opzet krijgen cursisten feedback op hun optreden van hun medecursisten en van de trainer. In deze alternatieve opzet kunnen deelnemers ook feedback geven maar daarover moeten wel afspraken worden gemaakt. Vooraf kan met trainer, cursisten en deelnemers een aparte introductiebijeenkomst worden gehouden, over het programma van de training en wat er van de deelnemers verwacht wordt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Pasman of Bert Molewijk.