Van een Ethische Commissie MCL naar een Stuurgroep Ethiek MCL

Een beleidskeuze met grote gevolgen.

De stuurgroep was per se geen groep van ethisch experts, maar wel een groep mensen die een sleutelpositie konden innemen in het verder vormgeven aan het ‘ethisch debat’, waarbij zij vooral faciliterend wilde optreden. In de stuurgroep namen actief deel de directeur beschouwende vakken (voorzitter), de directeur Medisch Facilitair Bedrijf, de directeur P&O en in een laten stadium de directeur van de MCL-Academie. Verder drie specialisten, drie centrum-managers, drie verpleegkundigen, een stafmedewerker stuurgroep ethiek en tot 2006 een ethica van buiten, Prof.dr. Marian Verkerk.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Binnen een paar jaar slaagden we erin een breed ethiekbeleid binnen het MCL te ontwikkelen, waaronder het Moreel Beraad op de meeste verpleegafdelingen. In 2008 verscheen de integrale gedragscode “Gewoon doen” en werd er elk jaar minimaal één keer een symposium rond een ethisch thema georganiseerd.
Belangrijke succesfactoren waren:

  1. Een groot commitment van het hogere management.
  2. Met een hierbij onmisbare dienst P&O leidde het tot een intensief samenwerkingsverband. Hierdoor kon een organisatie brede aanpak gerealiseerd worden.
  3. Het vrijmaken van een behoorlijk budget voor o.a. 0,2 fte stafmedewerker stuurgroep ethiek, symposia en het uitgeven van de gedragscode.
  4. Voldoende tijd om het goed op te bouwen. Eerst “leren koken voordat we menu’s gingen uitzetten”.

Wat was vooraf nodig?

  1. De beslissing van de commissie ethiek op zich op te heffen
  2. Het commitment van het Managementteam MCL
  3. Formatie van 0,2 fte voor de stafmedewerker stuurgroep ethiek
  4. Het mogen inhuren van een externe deskundige
  5. De nodige ethische competentie in het MCL zelf

Wat kan er van geleerd worden?

Met deze aanpak hebben we de afgelopen jaren een organisatiebreed ethiekbeleid weten te realiseren dat niet alleen oog had voor de patiënten en de hulpverleners, maar voor de vele andere ondersteunende medewerkers in de zorg. Onze aanpak werd mede daarom door de Ondernemingsraad erg gewaardeerd.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Posities van sleutelfiguren / ambassadeurs kunnen snel verschuiven. De huidige eindverantwoordelijk bestuurder heeft veel minder affiniteit met het ethiekbeleid.
Gedwongen bezuinigingen kunnen aangegrepen worden om op ethiekbeleid te bezuinigen.
De geestelijk verzorgers zijn de belangrijkste trekkers van het ethiekbeleid. Zij moeten momenteel een behoorlijk deel van hun formatie inleveren.