NEON congres 3 juni 2022 | Inschrijving geopend

De organisatie en/van morele veerkracht’

Zoals altijd op de eerste vrijdag van juni, 3 juni 2022, organiseert Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) een klinkend jaarcongres.  NEON is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die medewerkers helpen bij het hanteren van ethische vragen. Denk aan een commissie ethiek, moreel beraad of de consulent ethiek. NEON brengt organisaties, instanties en mensen bij elkaar die reflectie op waarden en normen concreet, zichtbaar en voelbaar willen maken op verschillende niveaus van de organisatie. Daarin is ons streven het onderling leren en ontwikkelen te faciliteren en te stimuleren.

Het thema van het NEON jaarcongres 2022 is: De organisatie en/van morele veerkracht. Wanneer er gesproken wordt over het versterken van morele veerkracht en het bestrijden van morele stress blijft de aandacht te veel gericht op dat wat de individuele uitvoerende professionals in de praktijk anders zouden moeten doen. Aspecten van organiseren en leidinggeven blijven daardoor te veel buiten beeld. Deels ook omdat er weinig zicht is op wat de organisatie en de leidinggevenden zouden kunnen doen. Geen aandacht besteden aan de organisatie is riskant. Even riskant is het om de organisatie van morele veerkracht alleen vanuit de ethiek en de ethiekondersteuning vorm te geven, zonder aandacht voor de eigen praktijkervaringen en inzichten van bestuurders, leidinggevenden en HRM adviseurs. De coronatijd heeft ons geleerd dat het extra van belang is om gezamenlijk op te trekken. We beloven je een dag met veel dynamiek met als resultaat een gezamenlijk leerproces en een toenemend zicht op de professionele bijdrage van de ethiekondersteuning in organisaties. Al doende ontwikkelen we samen de ethiekondersteuning tot een geprofessionaliseerd veld: het doel van NEON!

We zijn verheugd over de medewerking van gerenommeerde sprekers zoals de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch die ons mee zal nemen in een aansprekend verhaal over het nut en nadeel van ethiek voor het leven in deze tijd; ethicus Bert Molewijk die als eerste hoogleraar op het vakgebied voor de opgave staat om ook de taken van ethiekondersteuners inzake morele veerkracht te verhelderen en ethicus Eva van Baarle die uitgaande van haar kennis van de militaire ethiek ingaat op de kansen en risico’s van het inrichten van een veilige organisatiecultuur. Dagvoorzitter Froukje Weidema zal ons op de haar kenmerkende uitnodigende wijze door het programma leiden. Aansluitend op het plenaire programma zullen we in inspirerende workshops begeleid door deskundige inleiders en kenners van de praktijk nagaan hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het versterken van morele veerkracht op organisatie niveau. Gezien de belasting van de zorgmedewerkers helaas een steeds urgenter wordende opdracht, die ons allemaal aangaat. 

Inschrijven is vanaf nu mogelijk via: 
https://forms.gle/uMSH3ee4g7f4X5DA8


Meer informatie over het programma en de sprekers vind je hier:
https://www.vumc.nl/educatie/onze-opleidingen/opleidingsdetail/neon-congres-2022.htm

Locatie: Hotel Ernst Sillem Hoeve| Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder (nabij Utrecht)

Tijd: 09:30 (ontvangst) tot 16:45 (hapje en drankje tot 17:30)


Earlybird korting op aanmelding tot 9 mei € 225, – . Bij aanmelding na 9 mei € 250,-

Actie aanmelding: Kom je met een groep van 5, dan betaal je voor 4 deelnemers! (5 = 4) 

Meld je groep aan via: info@hetNEON.nl (Individuele inschrijving is hierbij alsnog gewenst, graag aangeven of je deelneemt aan een groep).

Studenten ontvangen een korting van € 75, -.

We hopen je graag live te ontmoeten bij het NEON congres 2022!