Aan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg

Draai het eens om

Wie voor een ander zorgt, kent het probleem: je moet kiezen, maar geen enkele keuzemogelijkheid is prettig voor iedereen. Wat voor jou de beste keuze is, is dat niet altijd voor degene voor wie je zorgt. Je hebt dan een dilemma. Deze publicatie gaat over een bijzonder soort dilemma’s: morele dilemma’s. Daarbij spelen waarden en normen een rol. Soms besef je dat niet eens, omdat jouw waarden en normen voor jou zo vanzelfsprekend zijn. Het verschilt van persoon tot persoon of en wanneer je een moreel dilemma ervaart. Voor beroepskrachten speelt ook mee dat het eigen, professionele handelen soms op gespannen voet komt te staan met de wensen van de mantelzorgers en/of de zorgontvanger.

In deze publicatie worden met graphic novels dilemma’s uit de mantelzorg verbeeld.

Kijk voor meer informatie op de website van movisie:

Draai het eens om