Basisboek Zorgethiek

Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen

In het Basisboek Zorgethiek staat de vraag centraal wat goede zorg is. Niet in algemene zin, maar heel specifiek: wat is goede zorg in deze concrete situatie, voor deze persoon op dit moment? Is het eigenlijk wel goed, wat wij doen, en om zó te zorgen? Veel zorgverleners hebben intussen de ervaring dat zorgethiek een perspectief biedt om over deze vragen na te denken, samen te spreken, en het denken hierover te verdiepen.

Het boek is de vrucht van jarenlang gegeven trainingen aan commissies ethiek en aan zorgverleners die moreel beraad op de afdeling wilden houden. Dat is te zien aan citaten, voorbeelden, casussen, foto’s en praktische schema’s die in het boek te vinden zijn. Het richt zich op verpleegkundigen, leden van commissies ethiekdocenten, ethiekondersteuners, en geinteresseerden in zorgethiek. Ieder hoofdstuk bevat verwerkingsopdrachten en aansprekende praktijkvragen, naast korte filosofische achtergrondteksten. In drie delen worden achtereenvolgens behandeld: de eigen, persoonlijke ervaringen van zorgverleners van wat goed en niet goed is, een uitwerking van de zorgethische visie op zorg als morele praktijk, en methodes voor ethische gesprekken alsmede een beleidsstructuur voor aandacht voor ethiek. Het boek dateert uit 2008,beleefde enkele herdrukken, en heeft sindsdien zijn weg gevonden naar zorgprofessionals, commissies ethiek, ethiekdocenten en -ondersteuners, en geestelijk verzorgers.

9200000002773260

Om meer te lezen en desgewenst het boek te bestellen zie: http://zorgethiek.nu/basisboek-zorgethiek-weer-beschikbaar

Voor meer informatie over zorgethiek en de masteropleiding Zorgethiek en Beleid in Utrecht, zie: http://www.zorgethiek.nu.

Voor meer informatie over Inge van Nistelrooij, zie: http://www.uvh.nl/contact/zoek-medewerker?person=eovquvDsHqwOhbPafE

Voor meer informatie over Relief, de organisatie die trainingen rond dit boek verzorgt, zie: http://www.relief.nl