Boek: Handleiding moreel beraad

Praktische gid voor zorgprofessionals - Menno de Bree & Eite Veening

De tweede editie van de Handleiding moreel beraad een praktische gids voor zorgprofessionals is onmisbaar voor wie een moreel beraad wil leren leiden. Gespreksleiders kunnen met dit boek hun beraden verder verdiepen en verbreden en het biedt deelnemers aan moreel beraden een leidraad om ethische kwesties te bespreken. Ook zorgprofessionals die meer aandacht willen besteden aan ethiek op de werkvloer en aankomende professionals die willen leren nadenken over ethische kwesties hebben met dit boek een praktische gids in handen die ze verder op weg zal helpen.

Front Handleiding moreel beraad 2016

Je leert met dit boek onder andere:

  • Wat een moreel beraad is, waartoe je een beraad in kunt zetten, en welke competenties je nodig hebt om een gesprek te kunnen leiden;
  • Uit welke elementen een moreel beraad bestaat, hoe je gespreksmethodieken kunt inzetten en welke valkuilen er zijn;
  • Hoe je deelnemers vooraf kunt instrueren, om zo de kwaliteit van casuïstiek en het beraad zelf te verhogen;
  • Hoe je de training van gespreksleiders kunt vormgeven.

Nieuw in deze volledig vernieuwde tweede editie:

  • Oefeningen, tutorials en hand-outs: ondersteuning via www.vangorcumstudie.nl;
  • Het Kernberaad: de snelste manier om een moreel beraad te leren leiden;
  • De Kernvraag-generator: een model om kernvragen te formuleren en te controleren;
  • Opzet van een basistraining voor deelnemers;
  • Opzet van een basistraining voor gespreksleiders.

De basisprincipes van moreel beraad komen in het eerste deel aan de orde; daarna volgt een verdieping en verbreding voor beginnende, gevorderde en expert-gespreksleiders.