Boek: Nieuw leven

Over verlangen, vervulling, verlies en goede zorg

Naar aanleiding van de verwachting van de geboorte van zijn jongste zoon raakten Koen Jordens, geestelijk verzorger in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, en Mieke Geyskens, gynaecoloog in het Algemeen Ziekenhuis Herentals (BE), diepgaand met elkaar in gesprek over levenservaring, werkbeleving en betekenisgeving. Hoe beleeft een dokter die zelf ook moeder is, verwachting en nieuw leven? Hoe gaat ze om met de broosheid van het leven, met kwetsbaarheid en verlies? Wat betekent voor haar de relatie arts-patiënt die soms oppervlakkig en functioneel is, maar die ook heel indringend en intens kan zijn? Wat maakt haar werk bijzonder, wat daagt haar uit? Deze vragen vormden aanleiding tot het schrijven van dit boek.

Koen Jordens tekende het verhaal van Mieke Geyskens op. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen reageren vervolgens op haar verhaal. Zodoende is dit boek niet alleen het aansprekende verhaal van een dokter, het geeft ook te denken over kwaliteit van zorg en over de rol van de zorgverlener.

Mieke Geyskens is gynaecoloog en diensthoofd Gynaecologie en Verloskunde in het AZ Herentals.
Koen Jordens werkt als geestelijk verzorger en specialist manager Geestelijke verzorging & Ethiek in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

nieuw leven

De Catharina-reeks is een initiatief van de afdeling Geestelijke verzorging & Ethiek om met artsen, andere zorgverleners en deskundigen actuele thema’s in de gezondheidszorg te doordenken op hun betekenis voor het werk in het ziekenhuis.