Brochure levenseindebeslissingen islam

Handreiking voor goede communicatie

Soms verloopt de communicatie in een ziekenhuis rond levenseindebeslissingen niet goed. Een andere culturele of levensbeschouwelijke achtergrond kan hierbij een rol spelen vanwege het risico op wederzijds misverstaan. Deze brochure is gemaakt voor ziekenhuismedewerkers om hen meer inzicht te verschaffen in de achtergrond van moslimpatiënten en de kans op misverstaan zo te verkleinen. Tevens worden handvatten aangereikt om tot een betere bejegening en communicatie te komen in de precaire situaties rond het levenseinde.

U mag de Brochure naar eigen goeddunken gebruiken en aanpassen voor  uw eigen zorginstelling, of u kunt hem gewoon overnemen.

Eric van de Laar en Roukayya Oeuslati

Catharina Ziekenhuis Eindhoven