Checklist voor richtlijnontwikkeling

Ten gunste van het bieden van hulp en overzicht rond het opstellen van richtlijnen bij morele kwesties is een checklist ontworpen die aandachtspunten biedt waarlangs deze richtlijn kan worden opgesteld. De checklist ondersteunt betrokkenen bij een stapsgewijze vormgeving van deze richtlijn.

Een dergelijke checklist is interessant en toepasbaar voor de volgende gebruikers:

  • Medewerkers die aan de slag gaan met richtlijnontwikkeling, i.c. management, stafmedewerkers en/of leden van een ethische commissie of andere vormen van ethisch overleg

De checklist kunt u vinden door op onderstaande link te klikken:

checklist richtlijnontwikkeling (pdf bestand)