Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors

Een samenvatting van het proefschrift van Jack de Groot

Op dinsdag 13 september 2016 is Jack de Groot gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors’ aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Het proefschrift is uit meer dan 100 proefschriften van het Radboud Institute for Health Sciences bekroond met de Societal Impact Award 2016.

In het proefschrift wordt uitgebreid stilgestaan bij het besluitvormingsproces van familieleden aan wie om toestemming voor donatie wordt gevraagd. Een uitgebreide samenvatting tref je onderstaand aan.

Samenvatting Proefschrift ‘Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors’ door Jack de Groot