Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Een boek van Maartje Schermer, Frans Ewals en Marion Weisz

De crisisdienst komt na een oproep in een ernstig vervuild huis, waar zij een jong echtpaar aantreffen samen met vier katten en vier cavia’s. De vrouw heeft een zodanig overgewicht dat zij zich met moeite voortbeweegt. De hulpverleners kunnen slechts enkele minuten in het huis blijven, omdat zij onwel worden van de geur. Ze weigeren hulp.

Een man, wonend in een zorginstelling, verwondt zichzelf regelmatig zodanig dat hij blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Sinds jaar en dag draagt hij ’s nachts een Zweedse band. Het gaat nu goed met hem. Afbouwen van deze vrijheidsbeperkende maatregelen is instellingsbeleid, maar leidt bij hem tot een toename van zijn ernstige zelfverwondende gedrag.

Deze voorbeelden gaan over mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die in onze samenleving kwetsbaar zijn en ondersteuning behoeven. Zij confronteren degenen die professioneel bij hen betrokken zijn met ethische vragen en dilemma’s als: wat is goede zorg, hoe ver reikt het recht op autonomie, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat mag en wat mag niet? Vragen waarvoor geen kant en klare antwoorden bestaan.

In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een twintigtal op de praktijk gebaseerde casus bijeengebracht. Elk daarvan is voorzien van drie commentaren en wordt belicht vanuit de invalshoek van een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder. Zo is een rijk palet met ethische  overwegingen en argumenten ontstaan. Dit werk-boek is geschikt voor onderwijs, bij- en nascholing, en gebruik in de dagelijkse praktijk. Het ondersteunt professionals in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen  bij het maken van hun eigen afwegingen in de ethische dilemma’s uit hun beroepspraktijk.

Flap ethische dilemma's in VG

Klik hier om het boek te bestellen.