Artikel H. Jellema: Evaluatie Moreel Beraad

Evaluating the quality of the deliberation in moral case deliberations: a coding scheme

Hylke Jellema, Swanny Kremer, Anne-Ruth Mackor en Bert Molewijk hebben hun onderzoek gepubliceerd in Bioethics.

In dit artikel wordt een voorstel gedaan voor een codeerschema om de kwaliteit van de deliberatie in moreel beraad te scoren. Dit codeerschema is gebaseerd op de theorieën achter moreel beraad: pragmatische hermeneutiek en dialogische ethiek. Na een heldere uitleg van deze theorieën volgt de beredenering dat een kwalitatief goede deliberatie ontstaat wanneer deelnemers hun eigen begrip van de casus verrijken door geconfronteerd te worden met de standpunten van anderen. Een grote variatie aan argumenten; perspectieven en mogelijke oplossingen ten opzichte van de casus dragen hieraan bij.

Zie voor het artikel: Jellema et al. Bioethics 2017

Bioethics ISSN 0269-9702 (print); 1467-8519 (online) doi:10.1111/bioe.12346
Volume 31 Number 4 2017 pp 277–285