Just Good Enough Public Health

Empowerment wordt wel gezien als een nieuwe opdracht van professionals in de public health. Wij plaatsen daarbij enkelekanttekeningen. Empowerment, waaronder het versterken vanautonomie, hoort bij een public health van schaarste. Echter inNederland gaat het niet om schaarste, maar om overvloed.Daarom stellen wij een nieuw begrip voor: dispowerment. Dis- powerment betekent ruimte toelaten voor vragen waarin ‘‘het recht doen aan de ander’’ centraal staat. Het is de grondslagvan ‘just good enough public health’. De public health profes- sional ondersteunt vooral het morele leerproces van de clie¨nt,maar bewaakt tegelijk veel scherper dan nu de minimale on-dergrens, wanneer gezondheidsrechten van anderen geschon-den dreigen te worden. Public health doet minder en bereikt meer.

Voor het hele artikel zie academia.edu