Boek: Komt een filosoof bij de dokter

Denken over gezondheid en zorg en de 21e eeuw

Dit boek laat op een praktische en concrete wijze zien wat filosofie te zeggen heeft over belangrijke vraagstukken in de zorg.

Zoals vermeld op de website van Boom:

Komt een filosoof bij de dokter laat zien wat de filosofie de medische praktijk te bieden heeft. Steeds vaker worden artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners geconfronteerd met vragen rond gezondheid en gezondheidszorg die niet zomaar te beantwoorden zijn met medische kennis of vanuit de praktijkervaring. De filosofie biedt de medische professional een kader om opnieuw naar het eigen werk te kijken.

Beginnend bij de praktijk benadrukt Komt een filosoof bij de dokter de relevantie van wijsgerige reflectie voor de gezondheidszorg. Wat kunnen we zeggen over een ‘plicht’ tot mantelzorg voor familieleden en vrienden van verpleeghuisbewoners? Welke kentheoretische uitgangspunten zitten achter de nieuwe versie van het psychiatrische handboek DSM? Leiden deze tot nog meer medicalisering? En is dat erg?

In de spreekkamer heeft de hulpverlener te maken met complexe vragen. ‘Ben ik nou ziek of niet?’ vraagt de patiënte met een genetisch verhoogde kans op borstkanker. ‘En waarom krijg ik soms het gevoel dat ik een nummer ben in dit ziekenhuis, louter een ziek lichaamsdeel?’ Je hoeft geen filosoof te zijn om dit soort vragen te stellen. Maar de filosofie kan wel helpen om ze te beantwoorden.

komt_een_filosoof_bij_de_dokter

Klik hier om het boek te bestellen bij uitgever Boom Filosofie.