Kwaliteitskenmerken: De rol van bestuur en management

Hoofdstuk 5 Handboek EthiekOndersteuning

De kwaliteitskenmerken van ‘rol van bestuur en management’ bespreken op welke manieren bestuur en management kunnen bijdragen aan een succesvolle verankering van ethiekbeleid. Daarnaast geven zij een overzicht van diverse mogelijkheden waarop bestuur en management ethiekondersteuning in de organisatie kunnen positioneren.

Hoofdstuk 5 bespreekt op welke manieren bestuur en management kunnen bijdragen aan een succesvolle verankering van ethiekbeleid. Daarnaast geeft hoofdstuk 5 een overzicht van diverse mogelijkheden waarop bestuur en management ethiekondersteuning in de organisatie kunnen positioneren.

 

Kwaliteitskenmerken

De volgende kwaliteitskenmerken zijn relevant als het gaat om de rol van bestuur en management:

Doelen ethiekondersteuning

  • De doelen van ethiekondersteuning staan expliciet verwoord in de missie en visie van de zorgorganisatie.

Onafhankelijkheid

  • Bestuur en management garanderen de onafhankelijke positie van ethiekondersteuning en geven ethiekondersteuning de ruimte om kritische vragen te stellen aan alle partijen in de zorgorganisatie.

Beleidsmatig gebruik ethiekondersteuning

  • Bestuur en management maken gebruik van de werkvormen die ethiekondersteuning aanbiedt voor het bepalen van beleid of het spreken van eigen dilemma’s.

Randvoorwaarden

  • De doelen van ethiekondersteuning staan expliciet verwoord in de missie en visie van de zorgorganisatie.
  • Er is een adequate financieringsgrondslag voor ethiekondersteuning.

Verantwoordelijkheden bestuur en management

  • Bestuur en management dragen zorg voor een multidisciplinaire invulling van ethiekondersteuning.
  • Bestuur en management dragen zorg voor spreiding van ethiek ondersteuning over meerdere lagen van de organisatie.

Positionering in de organisatie

  • Ethiekondersteuning heeft een duidelijke positie in de organisatie, hetzij onder de raad van bestuur, hetzij bij een passende afdeling of dienst. Daarbij is van belang dat ethiekondersteuning zich niet beperkt tot de taken die direct aansluiten bij deze positie, maar dat ook ruimte en expertise is voor andere taken ethiekondersteuning.