Kwaliteitskenmerken: Implementatie van ethiekondersteuning

Hoofdstuk 4 uit Handboek EthiekOndersteuning

De kwaliteitskenmerken van implementatie van ethiekondersteuning richten de focus op een goede, geïntegreerde wijze van ethiek organiseren en (duurzaam) implementeren.

 • Goede implementatie van ethiekondersteuning wordt zowel top-down als bottom-up vormgegeven en is een proces dat continu verder wordt vormgegeven.
 • Bij de implementatie van ethiekondersteuning wordt ingespeeld op relevante projecten of kwesties in de organisatie
 • De implementatiestijl maakt gebruik van de taal die past bij beleidsvorming en de beleidsinstrumenten die gangbaar zijn in de zorgorganisatie
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen implementatiestijl (gericht op draagvlak) en stijl van ethiekondersteuning (gericht op reflectie en kritische attitude).
 • De toon gehanteerd bij de implementatie van ethiekondersteuning is prikkelend en inspirerend
 • De ethiekondersteuning is door middel van verschillende mediakanalen en communicatievormen zichtbaar en toegankelijk binnen de organisatie.
 • Binnen de communicatie wordt aangesloten op de taal van de te bereiken doelgroep
 • De ethiekondersteuningsactiviteiten, de resultaten van de ethiekondersteuning en de manier waarop deze zijn geïmplementeerd, worden systematisch geëvalueerd met zowel de gebruikers van de ondersteuning als met het management en de raad van bestuur.
 • De ethiekondersteuningsactiviteiten worden geregistreerd ten behoeve van evaluatie.
 • Op basis van registraties wordt regelmatig gerapporteerd aan de organisatie.
 • De bemensing van het team voor ethiekondersteuning is verdeeld over verschillende disciplines en afdelingen in de zorgorganisatie.
 • Het eigenaarschap van de ethiekondersteuningsactiviteiten in de organisatie is gedeeld met bestuur en management en met groepen gebruikers.
 • De ethiekondersteuningsactiviteiten worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de zorgpraktijk.
 • Casuïstiekbesprekingen krijgen adequate follow-up in de dagelijkse praktijk en in het beleid.
 • Er wordt een vertaalslag gemaakt van algemene morele thema’s naar de zorgpraktijk.