Kwaliteitskenmerken: werkvormen ethiekondersteuning

Hoofdstuk 2 Handboek EthiekOndersteuning

Er bestaat een diversiteit aan werkvormen die ethiekondersteuners kunnen gebruiken. We onderscheiden de volgende type werkvormen:

  1. advisering en consultatie over een morele casus;
  2. morele counseling;
  3. moreel beraad;
  4. morele verkenning van het dagelijks handelen;
  5. bijeenkomsten met een moreel thema;
  6. training en onderwijs in morele competenties;
  7. beleidsvoorbereiding en advisering vanuit een ethisch perspectief.

De werkvormen hebben elk een specifiek karakter of doel, en sterke en kwetsbare kanten. Zo is de ene werkvorm bedoeld voor een groot publiek, terwijl een andere één-op-één plaatsvindt. De ene vorm streeft naar diepgang, de andere naar kennismaking of informeren. De één betreft advisering over casuïstiek, de ander over beleidsvoorbereiding et cetera.