Moving Ethics

Onderzoek naar ethiekondersteuning in Nederlandse zorginstellingen.

Sinds een aantal decennia neemt de aandacht voor klinische ethiek in Nederland toe. Er worden nieuwe vormen van ethiekondersteuning geïntroduceerd, zoals moreel beraad. Deze groeiende aandacht voor en implementatie van verschillende soorten ethiekondersteuning leidt tot diverse vragen. Welk soort ethiekondersteuning is aanwezig in zorginstellingen? Welk soort ethiekondersteuning is nodig om het hoofd te bieden aan hedendaagse ethische problemen? Is er onder het bestuur van zorginstellingen überhaupt behoefte aan ethiekondersteuning? Dit proefschrift gaat in op deze vragen, gericht op de Nederlandse context.

Bekijk hier het volledige proefschrift:

Moving Ethics – Linda Dauwerse